3 مشاهده
0 replies

کاشی کدام شهر معروف است؟

با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای مهم در روند تولید کاشی از دوران باستان تا به حال بوده است، کاشی کدام شهرها شناخته شده تر است؟ مزیت این کاشی ها چیست؟ در حال حاضر کدام شهرها صنعت ساخت کاشی و سرامیک رو دارند؟

damis mohajer damis mohajer
منتشر شده 01/07/2019 08:09
  • کاشی
  • کاشی و سرامیک
  • کاشی کدام شهر معروف است
  • كاشي
  • انتخاب کاشی و سرامیک
  • تولید کاشی
  • تاریخچه کاشی
افزودن نظر

آخرین فعالیت 01/07/2019 08:09