حرفه ای های کاشی لند

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
199 بازديد

الزام کلیه تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا به ثبت اطلاعات قیمت

الزام کلیه تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا به ثبت اطلاعات قیمت

کاشی لند- آن دسته از تولیدکنندگانی که تاکنون GTIN برای اقلام تولیدی خود دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به نمایندگی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در استان یزد جهت تسریع ثبت اطلاعات قیمت مراجعه نمایند. 

نمایندگی استان یزد: شرکت راستین کویر یزد  35248836-035 خانم دهستانی

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

حرفه ای های کاشی لند

فروشگاه کاشی لند